Beregning af forældrebetaling

Her kan du beregne din forældrebetaling for en plads i en kommunal eller selvejende institution i Greve Kommune. Forældrebetalingen forudsætter, at du bor i Greve Kommune og beløbet er vejledende.
 
Angiv husstandens totale årlige bruttoindkomst uden punktum eller komma. Den øvre indkomstgrænse for økonomisk fripladstilskud er 583.700 kr. i 2022. Enlige forsørgere får automatisk et ekstra fradrag i indkomsten på 65.747 kr. årligt. ATP- og AM-bidrag (8%) skal fratrækkes den årlige lønindkomst, så beregningsgrundlaget er husstandens personlige indkomst. Indtast antallet af hjemmeboende børn under 18 år.